SHAREHOLDERS

Mrs. Ratna Saraf

India

Mr. Arun Kumar Saraf

India

Mr. Varun Saraf

India

Mr. Shekhar Kumar Rana

Godar-6 Dhanusha

Mr. Bishwo Ratna Shakya

Kathmandu -5

Dominion Investments Ltd.

Hongkong

Blue Energy Pvt. Ltd.

India

Yak and Yeti Hotel Ltd.

Kathmandu

Close Menu